Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen
Sluiten

Gepersonaliseerd leren in het VO

De wereld verandert, het onderwijs verandert en de verwachtingen nemen steeds meer toe. Scholen en docenten hebben als taak om leerlingen het beste onderwijs te bieden dat hen voorbereid op een goede toekomst. Een toekomst die deels nog onzeker en onbekend is.

Al zo lang er onderwijs is wordt er nagedacht over en gewerkt aan de maatschappelijke en emancipatoire functie van het onderwijs: kansen bieden tot professionele ontwikkeling en sociale stijging aan leerlingen en studenten uit alle lagen van de bevolking. De toegankelijkheid van het onderwijs voor alle kinderen is inmiddels bereikt.

Maar dat het huidige onderwijs niet op alle vlakken aansluit op de wereld van vandaag en morgen, daar is iedereen het ook grotendeels over eens. Maar hoe moet het dan wél? Wat is er nodig om in een snel veranderende wereld van punt A naar punt B te komen?

Dat onze leerlingen het beste onderwijs verdienen waarbij zij hun talenten het beste kunnen ontwikkelen, daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe je dat dan doet, is vers twee.

Zweden

Nederland en Zweden tonen veel overeenkomsten in samenleving en structuur. Veel ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden, zijn in Zweden al eerder begonnen. Vaak om dezelfde sociale en/of demografische redenen. Dat maakt Zweden interessant om te leren en te reflecteren. Het gepersonaliseerd leren is daar bijna uitgevonden.

Onderwijs is overal in beweging. In Zweden is er een geschiedenis van gestage, continue succesvolle veranderingen. "De enige stabiele factor is de verandering," zo valt te horen.

In Zweden is men een jaar of 10 geleden behoorlijk geschrokken van de dalende Pisa scores. Dat is aanleiding geweest om het onderwijs te hervormen. De lerarenopleiding is vernieuwd, het curriculum aangepast en de scholen hebben hun onderwijsmethoden aangepast. Met effect. De laatste Pisa scores laten zien dat de resultaten verbeteren. Zweden is weer terug op het oude niveau.

Andere studiereizen