Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

De WMO als kans voor de samenleving

Studiereis: 'WMO als kans voor de samenleving'

Tijdens deze studiereis van 21 t/m 24 maart 2016 maakt u kennis met de wijze waarop in Zweden de lokale overheid de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van lokale (jeugd) zorg, hulp en maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitvoert. Tevens maakt u kennis met nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Waarom naar Zweden

Vanaf de jaren 90 zijn gemeenten in Zweden verantwoordelijk voor de lokale (jeugd)zorg en ondersteuning van mensen bij het zelfstandig wonen en participatie binnen de samenleving. De hervormingen hebben gezorgd voor een nieuwe kijk op de samenleving, de positie van de burger en ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven. Met meer aandacht voor preventie en signalering, samenwerking, keuzevrijheid, eigen kracht en gebruik van technologie en social media.

Blik in de toekomst

In de loop van de jaren is het takenpakket van gemeenten steeds verder uitgebreid. De grote decentralisaties waar Nederland aan is begonnen, zijn al helemaal afgerond. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle (jeugd)zorg, begeleiding en ondersteuning aan hun inwoners die zelfstandig en in woongroepen leven. Ook de participatiewet is een taak van de Zweedse lokale overheid.

De studiereis biedt dan ook als het ware een blik in de toekomst. Uit evaluaties blijkt dat de Zweden tevreden zijn hoe gemeenten de WMO uitvoeren. Maar ook in Zweden ervaren gemeenten een spanning tussen de vraag, de kosten en het beschikbare budget.

Technologie en social media. Utopie of ?

Zweden voert een stimulerend en krachtig beleid op het gebied van technologische innovatie. Assistent living/Domotica, E-health en Social Media zijjn niet meer weg te denken. De landelijke overheid heeft door de lancering van een nationale strategie deze ontwikkelingen een stimulans gegeven. En niet zonder gevolgen.

U kunt ervaren welke ontwikkelingen en toepassingen er zijn op het gebied van E-health, technologische ontwikkelingen en assistent living/domotica. Online toepassingen van zorg en ondersteuning en het gebruik van Social Media is geen utopie meer maar werkelijkheid. Een EPD waar 100 % van de zorg op is aangesloten, het maken van online afspraken en digitale ondersteuning is werkelijkheid. Zweden zet ook zwaar in op het gebruik van informatietechnologie in de praktijk.

Een greep uit een programma

U bezoekt gemeenten, organisaties, kennisinstellingen en burgers en maakt kennis met de dagelijkse praktijk. Daarbij ontmoet u interessante mensen en krijgt een beeld hoe gemeenten op verschillende taakgebieden (regionaal) samenwerken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn ontstaan door ruimte te geven aan creatieve en nieuwe ideeen.

Naast beleid en uitvoering van de WMO en lokale (jeugd)zorg kunnen thema’s als social media, technologie en assistent living/domotica onderdeel van het programma zijn, dat mede op basis van interesses van deelnemers wordt samengesteld.

Door onze uitgebreide kennis en netwerk van en in Zweden, kunnen wij een brede blik op diverse beleidsvelden te leggen. Deelnemers geven we vooraf gelegenheid om eigen interesses in te brengen.

Het NIS organiseert al vele jaren met veel succes studiereizen op thema’s rondom de lokale zorg en ondersteuning. Zoals de Wmo, (jeugd)gezondheidszorg, OGGZ, Welzijn en Cliëntondersteuning. Zowel studiereizen op maat als met open inschrijving.

Andere studiereizen