Estland & Finland: Innovaties in Onderwijs » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Estland & Finland: Innovaties in Onderwijs

Het onderwijs en Finland en Estland heeft veel gemeen. Beiden zijn gebaseerd op vertrouwen. 

Finland wordt genoemd als het beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ en ‘concurrentie’ tussen (privé)scholen.

Estland onderscheidt zich vooral door de inzet van ICT. Als kenniseconomie is kennis je ‘grondstof’ en Estland is zich hier erg van bewust. Er wordt veel geïnvesteerd in het gebruik van ICT binnen het onderwijs. Een belangrijke focus is het bijbrengen van ‘21st century skills’ aan de leerlingen en studenten.

Interessant genoeg om er dus te gaan kijken.

Finland

Dat beste taal- en rekenonderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekende hoogopgeleide leraren, voor basis- en voortgezet onderwijs. Studenten in Finland staan dan ook in de rij om leraar te mogen worden en er is meer aanbod van studenten dan er opleidingsplaatsen zijn.

Waar wel een verschil zit, is een lager aantal lesuren per week, niet te grote klassen (hoewel er in Finland óók klassen met 30 leerlingen zijn te vinden) en veel maatschappelijke waardering. Het nationale curriculum geeft wel duidelijk eindtermen aan maar biedt ook veel ruimte voor scholen en leerkrachten om deze in te vullen.

De Finse scholen zijn ‘inclusief’ en daarmee toegankelijk voor kinderen met (leer- en andere) beperkingen. Er zijn in Finland wel scholen voor speciaal onderwijs, maar lang niet zo veel als in Nederland. Het Kiva anti-pest programma is zeer effectief en inmiddels 'wereldberoemd'.

Estland

Estland heeft na het vertrek uit de oude Sovjet Unie het onderwijs grondig aangepast en hervormt. Door de persoonlijke inzet van de jonge premier van Estland is het gebruik van ICT binnen het onderwijs een van de speerpunten.

Estland richt zich hierbij minder op de hardware, maar meer op de integratie van ICT in de gehele didactiek en curricula. Zo leren veel Estse kinderen bijvoorbeeld al vanaf hun 7e programmeren op school en zijn schoolgebouwen ingericht om met digitale tools te werken. Doordat ICT al zo is geïntegreerd in het dagelijks leven heeft een groot deel van de leerlingen bovendien zelf een tablet die ze in de klas gebruiken.

Andere studiereizen