Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Onderwijsreis naar Finland november 2018

Finland wordt genoemd als het met afstand beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en science. Zonder toetscircus, afrekenen op resultaten en concurrentie tussen scholen lukt het ze om deze faam te verkrijgen. Wel door leerkrachten goed op te leiden, een grote mate van vrijheid te geven binnen het onderwijs en in te zetten op goed schoolleiderschap. Interessant genoeg om er dus te gaan kijken.

Van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 november 2018 organiseert het Nederlands Instituut voor Studiereizen weer een inspirerende reis naar Finland. Tijdens deze studiereis bezoekt u interessante scholen, ontmoet u collega's binnen het onderwijs en maakt de lessen mee. Op interactieve wijze maakt u kennis met het Finse onderwijs. 

Waarom naar Finland

Er zijn al vele theorien geschreven over de voordelen van het Finse schoolsysteem. Pashi Sahlberg schreef er ook over in zijn boek "Finnish Lessons". En allemaal raken ze een aantal herkenbare punten die leerkrachten en ouders in Nederland ook belangrijk vinden. Maar het in Finland toch kennelijk beter lukt om deze in de praktijk te realiseren.

  • Docenten en leerlingen blijven langer bij elkaar. Waardoor gerichte individuele benadering beter mogelijk is.
  • Differentiatie; Wat er in zit moet er ook uit. Dat betekent extra aandacht voor minder getalenteerde leerlingen en extra uitdaging voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben.
  • Gepersonaliseerde toetsen; Finland kent geen centrale examens maar wel evaluatie en toetsmomenten. Cijfers of punten zijn niet bepalend. De toets is voor de docent een middel om de ontwikkeling van de leerling te meten. Leerlingen worden getoetst op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen. Zelfassesment is een onderdeel van het nieuwe curriculum.
  • Keuzevrijheid; Leren over iets dat je interesse heeft werkt motiverend. Personalized learning op Finse scholen betekent dan ook meer keuze voor de leerling.
  • Digitale leermidelen zijn in het moderne onderwijs niet meer weg te denken. Digitalisering maakt ook onderdeel uit van het nieuwe curriculum.
  • Een open sfeer; Op Finse scholen heerst een informele sfeer. De verhouding tussen leerlingen en docenten is heel open.

Leraar populair vak

Dat beste taal- en rekenonderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekende hoogopgeleide leraren, voor basis- en voortgezet onderwijs. Studenten in Finland staan in de rij om leraar te mogen worden, veel meer dan er opleidingsplaatsen zijn. En toch zijn de salarissen er maar weinig hoger dan in Nederland.

Waar wel een verschil zit, is een lager aantal lesuren per week, niet te grote klassen en veel maatschappelijke waardering. Het curriculum geeft wel duidelijk eindtermen aan maar biedt scholen en leerkrachten veel ruimte om deze in te vullen.

De Finse scholen zijn ‘inclusief’ en daarmee vrijwel volledig toegankelijk voor kinderen met (leer- en andere) beperkingen. Er zijn in Finland nog wel scholen voor speciaal onderwijs, maar steeds meer geintegreerd in een reguliere school.

Het Kiva anti-pest programma is zeer effectief en inmiddels 'wereldberoemd'. Kinderen worden getraind om hun onderlingen problemen op te lossen. Sinds een aantal jaren is er ook het succesvolle Verso programma waarbij leerlingen actief als buddies worden ingezet.

Het onderwijs (beleid) wordt bepaald door mensen die zelf uit het onderwijs afkomstig zijn. Net als in Singapore, dat net als Finland tot de landen met het beste onderwijs hoort.

Andere studiereizen