Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen
Sluiten

Opleiding & Studiereis Ubuntu & Leiderschap

“Ik ben... omdat WIJ zijn!”
We leven in een wereld met boeiende, maar complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet goed gaat, in de politiek, in de voetbalwereld, in de zorg, in de economie – klinkt de roep om een sterke leider, alsof het om een geromantiseerd personage zou gaan met individuele eigenschappen?

Opleiding: Ubuntu & Leiderschap

Het doel van Ubuntu & Leiderschap is allereerst om fundamentele en onlosmakelijke verbanden tussen persoon, organisatie, samenleving en aarde gezamenlijk te gaan zien en ervaren: Een integrale kijk op samenleven en samenwerken.

Wat betekent deze onlosmakelijke 'interconnectedness' voor complexe vraagstukken op de gebieden van EPOS: Existentieel in mijzelf, Privé, in de Organisatie waar ik werk, de Samenleving en onze Aarde? Wat betekent dit voor mijn rol/functie op diverse niveaus?

Voor wie?

Vanuit het geloof in de kracht van diversiteit draagt verscheidenheid bij aan de verrijking van Ubuntu & Leiderschap. Dat kan zijn als bestuurder, directeur, manager, ondernemer, wethouder, schoolleider of andere positie. Ubuntu & Leiderschap is voor iedere leider/verantwoordelijke die een effectievere bijdrage wil leveren aan 

  • een duurzame en inclusieve samenleving en
  • de versterking van (de talenten van) anderen en jezelf  
  • een betere balans van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

EPOS

In deze Executive Special van vijf modules zullen we ervaren hoe persoonlijke professionele thema’s op micro- meso en macroniveau onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoe je deze verbindingen kunt (h)erkennen en inzetten. In dit unieke zogenoemde EPOS-programma komen de volgende vier domeinen van aandacht en de wederkerige fundamenten van leiderschap aan bod:

  • Ubuntu: de bron!
  • Existentie
  • Persoonlijke Professionaliteit
  • Organisatie en Leiderschap
  • Samenleving en Duurzaamheid

Met de actuele cruciale vraag: “Hoe kunnen we verschillend samenzijn en van elkaars diversiteit leren?” gaan we gezamenlijk op reis. Aansluitend bij wat de wereld nu van ons vraagt, verruimen we beperkende paradigma’s, staan we stil bij bezinning en verbinding en creëren mogelijk betekenisvolle antwoorden. Samen maken wij een nieuw verhaal!

Certificering & Accreditatie: 16 - 40 accreditatiepunten NVAGT

Bij volledige deelname aan de 5 EPOS-modules ontvangt iedere deelnemer/deelgever een Certificaat Ubuntu & Leiderschap

Voor de Speciale Ubuntu-studiereis naar Zuid-Afrika ontvangt iedere deelnemer/deelgever een Certificering "Intercultural Dialogue".

Organisatie en uitvoering

Deze combinatie van een unieke opleiding en studiereis wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Ubuntu Society. De opleiding en studiereis worden begeleid door Annette Nobuntu Mul.

Andere studiereizen