Studiereis Ubuntu Leiderschap & Burgerschap » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Studiereis Ubuntu Leiderschap & Burgerschap

“Ik ben... omdat WIJ zijn!”

We beseffen steeds meer, dat we in onze families, organisaties en huidige samenleving complexe vraagstukken niet meer individualistisch opgelost krijgen. Samenzorg, co-creatie, participatiemaatschappij, duurzaamheid, diversiteit en dialoog zouden zoal de richtinggevende antwoorden moeten bieden op vluchtelingenthema’s, ouderenzorg, discriminatie, angst voor radicalisering, racisme en klimaat.

Hoe kunnen we allereerst meer integraal leren kijken in plaats van gefragmenteerd? Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit? Hoe krijgen we het algehele commitment bij besluitvormingen? Hoe kunnen we verschillend samenzijn in dialoog? Wat betekent dit voor ons leiderschap, onze grondhouding als ouder, HR-manager, bestuurder, buurtwerker, pastor, docent ? Met de steeds terugkerende vraag: Hoe dragen wij bij aan onze samenleving, hoe dragen wij bij aan onze aarde?

Ubuntu-studiereis ‘Intercultural dialogue’ naar Zuid-Afrika

Deze unieke 8-daagse studiereis naar Zuid-Afrika biedt deelnemers de mogelijkheid om, met professionele coaching of supervisie, een verdiepingsslag te maken aangaande persoonlijke thema’s in werk en leven. Dit gebeurt op symbolische locaties, verbonden aan deze thema’s. Daarbij gaan we in dialoog met elkaar, met Zuid-Afrikaners en Zuid-Afrikanen.

Opleiding: Ubuntu & Leiderschap

Het doel van Ubuntu & Leiderschap is allereerst om fundamentele en onlosmakelijke verbanden tussen persoon, organisatie, samenleving en aarde gezamenlijk te gaan zien en ervaren: Een integrale kijk op samenleven en samenwerken.

Wat betekent deze onlosmakelijke 'interconnectedness' voor complexe vraagstukken op de gebieden van EPOS: Existentieel in mijzelf, Privé, in de Organisatie waar ik werk, de Samenleving en onze Aarde? Wat betekent dit voor mijn rol/functie op diverse niveaus?

Voor wie?

Vanuit het geloof in de kracht van diversiteit draagt verscheidenheid bij aan de verrijking van Ubuntu & Leiderschap. Dat kan zijn als bestuurder, directeur, manager, ondernemer, wethouder, schoolleider of andere positie. Ubuntu & Leiderschap is voor iedere leider/verantwoordelijke die een effectievere bijdrage wil leveren aan 

 • een duurzame en inclusieve samenleving
 • de versterking van (de talenten van) anderen en jezelf  
 • de kracht van diversiteit en/in dialoog
 • bewustwording van de essentie van verbindingen en verbanden

EPOS

In deze Executive Special van vijf modules zullen we ervaren hoe persoonlijke professionele thema’s op micro- meso en macroniveau onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en hoe je deze verbindingen kunt (h)erkennen en inzetten. In dit unieke zogenoemde EPOS-programma komen de volgende vier domeinen van aandacht en de wederkerige fundamenten van leiderschap aan bod:

 • Ubuntu: de bron!
 • Existentie
 • Persoonlijke Professionaliteit
 • Organisatie en Leiderschap
 • Samenleving en Duurzaamheid

Met de actuele cruciale vraag: “Hoe kunnen we verschillend samenzijn en van elkaars diversiteit leren?” gaan we gezamenlijk op reis. Aansluitend bij wat de wereld nu van ons vraagt, verruimen we beperkende paradigma’s, staan we stil bij bezinning en verbinding en creëren mogelijk betekenisvolle antwoorden. Samen maken wij een nieuw verhaal!

Erkende acreditatie van de studiereis en opleiding

De Opleiding en de Studiereis hebben de volgende accreditaties:

 • CEDEO
 • NRTO (Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen)
 • Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte

Bij volledige deelname aan de 5 EPOS-modules ontvangt iedere deelnemer/deelgever een Certificaat Ubuntu & Leiderschap

Voor de Speciale Ubuntu-studiereis naar Zuid-Afrika ontvangt iedere deelnemer/deelgever een Certificering "Intercultural Dialogue".

Organisatie en uitvoering

Deze combinatie van een unieke opleiding en studiereis wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Ubuntu Society en De Internationale School v Wijsbegeerte ISVW. De opleidingscoördinator voor de opleiding Ubuntu en de studiereis is Annette Nobuntu Mul.

Andere studiereizen