Privacy » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Het Nederlands Instituut voor Studiereizen de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Bijvoorbeeld gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een studiereis, aanvraag voor informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam en emailadres en de eventuele noodzakelijke gegevens die nodig zijn bij het aanmelden en boeken met betrekking tot de studiereis waarvoor u zich heeft aangemeld en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • administratieve afhandeling van uw deelname aan de studiereis;
  • het verzorgen en inhoudelijk organiseren van de door u gekozen studiereis;
  • om u reisgegevens en een nieuwsbrief toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; 
  • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief

Het Nederlands Instituut voor Studiereizen biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Formulieren op studiereizen.nl

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het Kirra CMS van onze host provider (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie). Tot deze gegevens hebben alleen medewerkers toegang waarvoor de gegevens relevant zijn en die toegang hebben door een inlogcode.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, inschrijving voor een studiereis of andere reden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op pagina's binnen Studiereizen.nl die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS bij onze host provider (Iwink). Deze staan altijd op servers in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig. Het Nederlands Instituut voor Studiereizen heeft een bewerkersovereenkomst met Iwink.

Cookies

Onze hostprovider iWink registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan iWink de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • een klacht in te dienen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld persoon en contactgegevens van actieve klanten die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de studiereizen.

Verder goed om te weten

  • Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat de inschrijving voor een studiereis niet kan worden geëffectueerd als u belangrijke informatie niet verstrekt.