Maatwerk » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Maatwerk

Naast studiereizen met open inschrijving organiseert het Nederlands Instituut voor Studiereizen ook reizen in opdracht, de maatwerkreizen. Wij hebben maatwerk reizen ontwikkeld voor ondermeer:

 • Ministeries
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Woningbouwcorporaties
 • Branche organisaties
 • Zorg organsiaties
 • Non-profit organisaties
 • Onderwijsorganisaties
 • Diverse bedrijven en ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden

Een eigen studiereis op maat

Wat is er mooier dan een studiereis speciaal op maat voor u ontwikkeld. Voor uw organisatie of een groep die samenwerkt binnen een project. Het geeft de grootste vrijheid. U bepaalt de datum, lengte en bestemming. Wij adviseren en begeleiden u van begin tot einde en u profiteert van onze expertise en het grote netwerk. Naar tevredenheid hebben wij al vele studiereizen georganiseerd met uiteenlopende thema's en doelen.

De meeste studiereizen die wij organiseren zijn reizen op maat ontwikkeld voor een organisatie of een aantal organisaties gezamenlijk. Ook als u zelf te weinig deelnemers heeft voor een hele groep is het toch interessant om met ons in gesprek te gaan. We worden regelmatig benaderd en kunnen dan eventueel op deze wijze een groep samenstellen.

Waar studiereizen ook voor worden gebruikt zijn excursies in het kader van een project start-up. Ze zijn dan ook heel geschikt om als groep binnen een project gezamenlijk op stap te gaan en met elkaar te reflecteren. Dit heeft een goed effect op onderlinge verhoudingen en komt samenwerking ten goede. Of zoals één van de opdrachtgevers het uitdrukte: "drie dagen met elkaar op stap geeft voor drie jaar profijt in de samenwerking".

Maatwerkreizen worden specifiek afgestemd op uw situatie en wensen. In alle gevallen staan er twee elementen centraal:

 • het leren van de situatie elders;
 • Onderlinge reflectie en het ontwikkelen van een 'gemeenschappelijk gevoel' ;

De ervaring tot nu toe leert dat dit goed werkt. Alle groepen die we tot nu toe begeleid hebben komen enthousiast terug. Bij een maatwerkreis wordt in onderling overleg met de opdrachtgever een programma samengesteld dat past bij het doel en de groep waar het om gaat. Indien gewenst kunnen wij de studiereis uitbreiden met een startconferentie voor de deelnemers of een 'terugkom bijeenkomst', waar de opgedane indrukken worden besproken. Tijdens de studiereis wordt ruimte gemaakt voor onderlinge reflectie.

Research en projectleiding

Wij ontwikkelen niet alleen uw studiereis. Op verzoek doen wij ook vooronderzoek voor uw studiereis. U heeft bijvoorbeeld een thema in gedachte maar weet niet goed waarheen. Geen probleem, met onze expertise en ons grote netwerk kunnen wij u adviseren over mogelijke bestemmingen voor de studiereis. Ook kunnen wij desgewenst een uitgebreide research doen en u adviseren.

Het NIS is onderdeel van een Adviesgroep en beschikt over veel expertise in projectmanagement. Naast de organsiatie van uw studiereis kunnen wij u projectmatig begeleiden met een vertaling van de leerervaringen naar de eigen lokale situatie. Ook kunnen wij de transitie en implementatie voor u uitvoeren. Indien u dit aanspreekt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag mee met u over uw ideeën en uitgangspunten en zullen dan met een passend voorstel komen

Maatwerkreizen op tal van onderwerpen over de hele wereld

Al ruim 20 jaar organiseren wij studiereizen naar vrijwel alle landen en op uiteenlopende thema's. We hebben een uniek en zeer uitgebreid netwerk en beschikken over een brede expertise. Daarmee is het NIS toonaangevend en onderscheidend.

We hebben in ruim 20 jaar al zoveel studiereis georganiseerd dat het ondoenlijk is deze hier allemaal te benoemen. Heeft u een vraag over een land, thema of onderwerp, stel deze dan gerust.

Studiereizen zijn ondermeer uitegvoerd op de volgende thema's en sectoren:

 • Onderwijs (KO, PO, VO, HBO, Universiteit, Business opleidingen)
 • Gezondheidszorg in brede zin; extra als intramuraal
 • Jeugdzorg, Ouderenzorg, OGGZ, Clientenondersteuning
 • WMO, Domotica, assistant living
 • Samenleving, Community care, buurt en wijkbeheer
 • Participatie, Arbeidsmarkt, Diversiteit, Inclusive samenleving
 • Custormer Care en klanttevredenheid
 • Geloof, Religie en cultuur binnen de samenleving
 • ICT, digitalisering, innovatie
 • Agricultuur, Tuinbouw, bloemen- en groenteteelt
 • Natuurbeheer, waterbeheer, bodembeheer en landschappen
 • Woningbouw, stedelijke ontwikkeling, subcentra
 • Duurzaam bouwen en ontwikkelen, ecologie, klimaat
 • Havengebieden, bedrijventerreinen, herontwikkeling
 • Ontwikkelingen binnen het Openbaar Vervoer
 • Economische ontwikkeling
 • Recreatie en Toerisme
 • Creatieve industrie en innovatie,
 • Veiligheidsbeleid en internationale samenwerking
 • Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling
 • Vrijheid, decmocratie en rechtstaat
 • Kunst, design en creatie
 • Matchmaking, partnerschappen, uitwisseling en samenwerking

Bovenstaand overzicht is een greep uit de studiereizen die door ons zijn ontwikkeld en uitgevoerd.