Inkomende reizen » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Inkomende reizen

Bezoeken uit het buitenalnd

Het NIS organiseert regelmatig studiereizen voor groepen uit het buitenland die naar Nederland komen. Soms vanwege hun interesse in ontwikkelingen in Nederland. Maar ook op uitnodiging van een Nederlandse partner of organisatie. Het NIS kan de studiereis organiseren en begeleiden. Ook organiseert en verzorgt het NIS internationale uitwisseling en stages.
 

Wie kwamen er

In de afgelopen jaren hebben wij de volgende studiereizen en werkbezoeken naar Nederland georganiseerd.

 • Een groep medewerkers uit de ouderenzorg uit Nyköping bezocht Breda en Eindhoven.
 • Een uitwisselingsprogramma voor medewerkers uit de Zweedse zorg. Twee verzorgenden, een verpleegkundige, een fysiotherapeute en een manager zijn gedurende een week werkzaam geweest in verschillende organisaties in Noord-Brabant.
 • Een groep parlementsleden en ambtenaren uit Zweden. Zij kwamen zich oriënteren op de ondersteuning van de jeugd en het gezin in Nederland.
 • Een groep leerkrachten uit Zweden bezochten in Nederland brede scholen, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Een groep beleidsmakers uit Zweden hebben een studiereis gemaakt door Engeland en Nederland met als thema de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.
 • Voor een groep uit Stockholm is een reis georganiseerd naar Nederland als oriëntatie op het onderwijs en jeugdbeleid in Nederland.
 • Voor een delegatie uit Västerås (Zweden) is een studiereis georganiseerd op het thema jeugd en gezin, misbruik van alcohol en drugs en preventie.
 • Voor een groep medewerkers binnen de verstandelijk en lichamelijk gehandicapte gezondheidszorg uit StockholmIn hebben wij een studiereis georganiseerd. Het programma bestond uit verschillende werkbezoeken en ontmoetingen. Een gemeentebestuur en verschillende instellingen en activiteiten binnen de zorg voor lichamelijke en gehandicapte mensen.
 • Een reis voor Franse stedenbouwkundigen en architecten. Het programma bestond uit een groot aantal werkbezoeken, zowel aan gemeentelijke diensten als aan enkele stedenbouwkundige en architectenbureaus. Steeds zal er deskundige toelichting gegeven worden door verantwoordelijke bestuurders, stedenbouwkundige en vakgenoten.
 • Een studiereis voor medewerkers van kinderopvang uit Täby (Zweden). Het programma bestond uit verschillende werkbezoeken aan kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en contact en ontmoeting met vakgenoten
 • Een delegatie van de Turkse overheid met als thema 'arbeidsmarktbeleid, participatie en economische ontwikkeling'