Beroepsonderwijs in Finland » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Beroepsonderwijs in Finland

Nederland behoort weliswaar tot de toplanden op het gebied van onderwijs, maar er zijn nog zat landen die boven ons staan. Op 6 december werden de resultaten bekend van het driejaarlijkse Pisa onderzoek. Finland is nog steeds een van de beste jongetjes van de Europese klas. Samen met Estland dat zich de afgelopen 10 jaar ook hard ontwikkeld heeft. Hoe doen de Finnen dat, met minder uren onderwijs zoveel beter presteren?

Beroepsonderwijs heeft aanzien

Finland is met afstand het beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Dat beste taal- en rekenonderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekende opgeleide leraren. Maar er is meer. Het percentage Finnen dat onderwijs volgt is hoog. Niet alleen bij de jeugd, Finland heeft net als Nederland een lange leerplicht, maar er zijn ook veel Finnen die als volwassenen onderwijs volgen. Als bijscholing maar zeker ook herscholing. Ook in Finland is de arbeidsmarkt flink in verandering, verdwijnen beroepen en ontstaan er nieuwe. Het beroepsonderwijs is dan ook goed ontwikkeld en erg toegankelijk voor zowel jongeren als volwassenen.

Na de eerste fase van het voortgezet onderwijs (t/m 16 jaar) kiest ca 40% van de Finse scholieren voor het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs in Finland staat in hoog aanzien. Er is veel aandacht voor kwaliteit, beroepstrots, vernieuwing en aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Voor Jongeren die niet de juiste startkwalificaties hebben, zijn er verschillende voorbereidende trajecten met als doel hen op de reguliere opleiding te laten instromen.

Doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs is goed mogelijk. Het hoger technisch onderwijs (Polytechnic) is een geduchte concurrent voor de universiteiten.

Andere studiereizen