Beroepsonderwijs in Zweden » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Beroepsonderwijs in Zweden

Een samenleving kan niet zonder vakmensen. Het dreigend tekort heeft het belang van goed beroepsonderwijs weer op de kaart gezet. Het MBO kenmerkt zch steeds meer door innovatie, individueel gericht onderwijs en talentontwikkeling. Daarbij is het interessant om te zien hoe andere landen dat hebben gedaan. In Zweden heeft het dreigende tekort aan goede vakmensen de alarmbellen doen rinkelen. Het beroepsonderwijs heeft zich daar opnieuw uitgevonden. De daling van het aantal leerlingen in het beroepsonderwijs is gestopt. 

Beroepsonderwijs krijgt meer aanzien

Zweden zet zwaar in op het onderwijs. Uitgangspunt is dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Levenslang leren is een kernbegrip Daarnaast is er een goed ontwikkeld systeem van volwassenen onderwijs. Werklozen krijgen actief scholing voor beroepsonderwijs aangeboden.

Zweden is ook een immigratieland. In 2015 kwamen er ca 135.000 nieuwkomers op een bevolking van 9 miljoen. En die zijn ook nodig, zo is de opvatting. Zweden kent namelijk een hogere vergrijzing dan veel andere landen in Europa en het tekort aan beroeps- en vaklui is voelbaar. Door de hervormingen in het beroepsonderwijs en de meer inidviduele gerichte scholing, is de instroom de laatste jaren verbeterd. Niet in de laatste plaats door direct ook in te zetten op de potenties die immigranten en hun kinderen hebben.

Er is behoorlijk gesleuteld aan het beroepsonderwijs. Zowel aan het aantrekkelijk maken voor docenten als de opleidingen zelf. Ook in Zweden is de arbeidsmarkt flink in verandering, verdwijnen beroepen en ontstaan er nieuwe. Het beroepsonderwijs laat dan ook een verschuiving zien richting meer dienstverening.

Na de eerste fase van het voortgezet onderwijs (t/m 16 jaar) kiest ca 27% van de Zweedse scholieren voor het beroepsonderwijs. De laatste jaren wordt ook een focus gelegd op de 20% jongeren die de school zonder enige startkwalificatie beeindingen. Met vormen van BBL wordt geprobeerd deze jongeren in een beroepsopleiding te interesseren.

Doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs is goed mogelijk.

Andere studiereizen