Wat kunt u verwachten: inhoud en programma studiereis Canada » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Wat kunt u verwachten: inhoud en programma studiereis Canada

Ontario is de bakermat van Michael Fullan en deze provincie onderscheidt zich door haar onderwijsvisie. Kinderen met een beperking kunnen steunen op een breed sociaal beleid binnen Ontario. De Ontario Human Rights Commission's (OHRC) speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling, bewaking, inspectie en advisering. Zij brengt belemmeringen in beeld met betrekking tot een volledige participatie, zoals ontoereikende financiering, fysieke ontoegankelijkheid en stereotiep gedrag van betrokkenen.

Een greep uit het programma

 • Ontmoet beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders en leerkrachten uit de overheid, universiteit, beroepsorganisaties en het onderwijs en krijg inzicht op de wijze waarop in Canada het Inclusief onderwijs vorm wordt gegeven.
 • Ontdek hoe het netwerk rondom de school en het kind is georganiseerd. Inclusie betekent immers extra zorg en begeleiding voor zowel het kind als de leerkracht.
 • Bezoeken in kleinere groepen aan gevarieerde scholen die hun eigen invulling geven aan inclusief beleid.
 • Wissel kennis en ervaringen uit tijdens een unieke workshop
 • Bezoeken kunnen plaatsvinden aan zowel Primair, Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het programma wordt op de deelnemers afgestemd.
 • Discussie en dialoog met bestuurders, coördinatoren en met leerkrachten. Wat betekent inclusief onderwijs voor hen. Waarom doen ze het en waar lopen ze tegen aan. Hoe vindt de financiering plaats.
 • Ontdek hoe scholing en vorming van docenten en leerkrachten invulling krijgt.
 • Wat is de rol van het ministerie, van de OHRC, ouders en het schoolbestuur ?
 • Hoe krijgt de kwaliteitszorg vorm en wie is daarvoor verantwoordelijk ?
 • Met welke problemen (financieel, inhoudelijk, bouwkundig) worden de scholen geconfronteerd en hoe wordt dat dan opgelost ?
 • Reflecteer met collega reisgenoten over de opgedane kennis en ervaringen en bespreek met elkaar hoe dit in Nederland vorm kan krijgen.

Door ons uitgebreide netwerk in en kennis van Canada kunnen wij u een brede blik op het onderwijs bieden. Deelnemers krijgen vooraf gelegenheid om persoonlijke interesses in te brengen.