De Brede School als netwerk » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

De Brede School als netwerk

Al vanaf 1998 organiseert het NIS met regelmaat studiereizen naar Zweden en Denemarken rondom het thema Brede School, dagarrangementen en integrale kindcentra. Tijdens deze studiereis maakt u kennis met geslaagde combinaties van activiteiten en samenwerking op het terrein van kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse activiteiten, vrije tijd en cultuur, sport en (maatschappelijke) zorg.

Een concept en filosofie

De Brede School is geen gebouw maar een concept. Visie, organisatie, samenwerking en leiderschap zijn daarbij bepalende factoren. Maar ook een concept heeft een dak nodig. Daarom is er zeker ook aandacht voor het (multifunctionele) gebruik van gebouwen. Een actueel onderwerp dat past binnen de thema's brede school, combinatie van arbeid en zorg, dagarrangementen en maatschappelijk vastgoed. Deze studiereizen zijn iedere keer weer zeer succesvol.

Brede School als drager voor de identiteit

Profilering en identiteit binnen het onderwijs ontwikkelt zich steeds meer. Voor het Christelijke Onderwijs ook een kans om het Brede School concept naar de eigen identiteit in te richten. Het doel van deze zeer interessante studiereizen was dan ook een beeld te krijgen op welke wijze de ontwikkelingen binnen de samenleving en het onderwijs de waarde van identiteit kunnen versterken. Studiereizen vonden naast Zweden ook plaats in Engeland en Canada.

Andere studiereizen