Digitalisering en onderwijs; Singapore, Korea » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Digitalisering en onderwijs; Singapore, Korea

Korea en Singnapore

Educatie is letterlijk wereldwijd in beweging. Innovaties als serious gaming en 3D technieken zijn niet meer weg te denken en hebben hun invloed op educatief materiaal. De combinatie van nieuwe technologie en nieuwe media biedt kansen aan nieuwe en andere verschijningsvormen.

Het onderwijs staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De ontwikkeling naar onderwijs 2.0 gaat met horten en stoten maar wel gestaag. Modern onderwijs met nieuwe methoden en digitalisering zijn onvermijdelijk. Maar waar Nederland lijkt te blijven steken in discussie, gaan anderen in de wereld gestaag verder. Zuid-Korea en Singapore zijn zomaar twee landen die hard gaan, heel hard zelfs. Beide landen behoren tot de top als het gaat om onderwijs. Leerlingen in Korea lopen gemiddeld een jaar voor met lezen op Europese leerlingen.

Korea over op digitaal onderwijs

Zuid-Korea heeft zich snel en sterk ontwikkeld als het gaat om virtueel onderwijs. Het was het eerste land ter wereld waar alle scholen waren aangesloten op high speed internet. Korea ontwikkelt games (voor computer, pad en smartphone) die door scholieren worden gebruikt om het Engels, Koreaans, wiskunde en andere vakken te verbeteren. De resultaten zijn werkelijk verbluffend.

De Koreaanse markt voor e-learning groeit sterk. Meer dan helft van de bevolking van drie jaar en ouder maakt op een of andere manier gebruik van e-learning. De markt groeit jaarlijk met 10 %. Korea is ook een van de weinige landen met een ministerie van Kenniseconomie. 

De regering van Korea wil dat vanaf 2015 alle lespakketten digitaal beschikbaar zijn. Leerlingen krijgen dan les via tablets en computers. Voor het Aziatische land snijdt het mes aan drie kanten: het onderwijs wordt verbeterd, het stimuleert haar grote innovatieve industrie en het neemt een kennisgenerende rol in. Hiermee mikken de Koreanen ook op een nieuw exportprodukt: digitale educatie.

Met Samsung als Koreaans bedrijfs ligt het voor de hand dat Korea vooral Android gericht is.

Singapore: al het derde masterplan

Singapore wordt internationaal vaak als voorbeeld gebruikt hoe visie, beleid en ICT binnen het onderwijs van de toekomst eruit zien. Al in 1997 is het eerste Masterplan voor ICT en educatie gestart. Inmiddels zit  Singapore nu in het derde masterplan.

Het onderwijs in Singapore staat op een zeer hoog niveau en behoort tot de top in de wereld. Met name op het gebied van Taal en Mathematics springt Singapore er uit. Naast sterke sturing vanuit de overheid op onderwijs en resultaten is er veel aandacht voor leerkrachten. Zij worden echt gezien als bepalende professionals.

De goede resultaten zijn niet zo zeer het resultaat van hun cultuur of het geld dat het land aan onderwijs uitgeeft. Wel van de combinatie van een haarscherpe focus op wat werkt in het klaslokaal en de professionele ontwikkeling van leerkrachten door middel van samenwerking, mentoring en feedback. In Singapore wordt gewerkt met Professional Learning Communities, teams van leraren die zich bezighouden met de vragen: Wat verwachten we dat leerlingen leren? Hoe weten we dat ze dat geleerd hebben? Wat doen we als ze het niet leren? En, wat doen we als ze al weten wat we ze willen leren?

Singapore is in tegenstelling to Korea vooral Ipad gericht.

Andere studiereizen