Inspiratiereis lokale kracht » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Inspiratiereis lokale kracht

Innovatie & Burgerkracht in Berlijn

De langdurige zorg in Duitsland is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het Duitse systeem bevat sterke prikkels tot thuiszorg door familie. De kans dat een oudere boven 65 jaar in een Duits verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft, is de helft kleiner dan in Nederland. De uitgaven voor langdurige zorg in Duitsland zijn aanmerkelijk lager en liggen ongeveer op 25-30% van die in Nederland. Er wordt veel geinvesteerd en ruimte gegeven aan begrippen als zelfcreatie, eigenaarschap en burgerkracht. Een hybride model waarbij vrijwilligers ondersteund door professionals veel activiteiten uitvoeren, is gebruikelijk.

Versterking sociale omgeving

De aanspraken zijn in Duitsland minder ruim dan in Nederland. Zo is er wel een vergoeding voor verpleging en verzorging, maar niet voor huisvesting, activering en begeleiding. Mensen hebben recht op langdurige zorg voor essentiële taken zoals lopen, huishouden, voeding en verzorging. Men komt alleen in aanmerking voor een indicatie als men voor minstens zes maanden een aanzienlijke hoeveelheid hulp nodig heeft. Er is sprake van een hoge eigen bijdrage (25% of meer) waarbij wordt verwacht dat de kinderen meebetalen als de ouders te weinig inkomen hebben.

Slechts dertig procent van de geïndiceerden voor langdurige zorg kiest voor een verpleeg- of verzorgingshuis. Ruim veertig procent van de geïndiceerden kiest voor het mantelzorgkostenforfait (soort Pgb). Wat in de praktijk betekent dat ouderen in familieverband worden opgevangen. De overige circa dertig procent kiest ervoor om de langdurige zorg thuis te ontvangen.

De vrijheid van besteding van het mantelzorgkostenforfait bevordert de opvang in familieverband. Het gratis scholingsaanbod voor mantelzorg voor familieleden en andere informele zorgverleners draagt hieraan bij. Tevens is het in Duitsland makkelijker om woningaanpassingen gericht op het zelfstandig wonen van ouderen door te voeren.

Sociale netwerk in de wijk en buurt

In de wijken wordt vanuit buurthuizen een mix van ondersteunende activiteiten aangeboden, gericht op het ontwikkelen van een netwerk tussen bewoners. Naast een ontmoetingsplaats waar bewoners met verschillende vragen, problemen, advies en ondersteuning terecht kunnen, gaat het ook om praktische zaken zoals kleine werkzaamheden en kledingreparaties die zij door hun ziekte of ouderdom niet meer zelf kunnen. Vaak is er ook een bibliotheek dat door de vrijwilligers wordt onderhouden. De centra zijn ook ‘Mehrgeneratie’ gericht en dragen bij aan versterking van het sociale netwerk in de wijk.

Het leeuwendeel van de activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. Soms met ondersteuning van professionals. Ook zijn de centra vaak uitvalsbasis voor (semi)professionele hulp in de wijk.

Sinds 2010 is er in elke wijk van Berlijn een contactpunt voor flankerend beleid bij vrijwilligerswerk en zelfhulp. Doel is het bevorderen van vrijwillige structuren en zelfhulp bij de zorg voor minder validen, zieken en ouderen. De ondersteuning richt zich vooral op de begeleiding, opleiding en ‘versterking’ van vrijwilligers en mantelzorgers die zelfstandig (en in kleine groepen) wonende vrienden en familieleden helpen en ondersteunen bij hun algemene zorgbehoeften.

Andere studiereizen