Integrale Kindcentra en Brede School » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Integrale Kindcentra en Brede School

Het beste onderwijs bieden aan de leerlingen die worden toevertrouwd. Goede scholen met uitstekende leerkrachten en goede schoolleiders. Daarbij horen begrippen als passend onderwijs, integrale kindcentra, dagarrangementen en de verlengde schooldag. Welke school wil dat niet?

Tijdens deze studiereis maken we kennis met geslaagde combinaties van activiteiten en samenwerking op het terrein van kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse activiteiten, vrije tijd en cultuur, sport en (maatschappelijke) zorg.

Een concept en filosofie

Het onderwijs in Zweden heeft zich de afgelopen 25 jaar sterk ontwikkeld. Zowel inhoudelijk als met betrekking tot organisatie en uitvoering. De brede school (in Zweden spreekt men van de integrale school) is een algemeen gegeven. De scholen zijn open van ca 7.00 uur tot ca 18.00 uur en bieden naast onderwijs vaak een compleet dagarrangement. Met voor- en naschoolse opvang en verschillende culturele activiteiten zoals muziek en sport. Soms is er ook een kinderdagverblijf in het gebouw of anders altijd zeer nabij.

Scholen in Zweden zijn inclusief. Ieder kind heeft het recht om naar een reguliere school te gaan. De school is verplicht om passend onderwijs te bieden. Kan of wil de school dat niet dan moet deze samen met de ouders een andere school zoeken en alle kosten - inclusief het vervoer - betalen om het kind wel naar een geschikte school te laten gaan. 

Om kinderen de juiste ondersteuning te geven, hebben scholen kennis en expertise ontwikkeld en werken ze samen binnen een netwerk met andere profesionals. Sommige scholen hebben extra expertise om voor de categorie kinderen die zwaardere en meer gespecialseerde zorg en begeleiding nodig hebben.

Geintegreerde teams

Er is veelal sprake van geïntegreerde teams van leerkrachten en fritidspedagoger, die zowel de BSO activiteiten aansturen en een deel van de tijd als klassenassistent binnen het onderwijs werken. De teams zijn verantwoordelijk voor de taken en activiteiten gedurende de openingstijden. In iedere school werkt een zorgteam met minimaal een verpleegkunidge, maatschappelijk werker en indien nodig andere professionals. Zij werken in een netwerk met andere hulpverleners en de gemeente. De wijze waarop verschilt van school tot school.

Andere studiereizen