Jeugdbeleid, de jeugd centraal » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Jeugdbeleid, de jeugd centraal

De zorg voor kinderen, jeugd en het gezin is een thema dat niet alleen in Nederland maar ook internationaal een specifieke aandacht krijgt. Juist voor deze kwetsbare groep is er een groeiend behoefte aan regie in afstemming en ketenzorg.

Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn verschoven van de rijks- en provinciale overheid naar de lokale overheid. Door deze verbreding draagt de lokale overheid niet alleen een grotere verantwoordelijkheid maar nemen ook de mogelijkheden toe.

De gemeenten voeren de regie over de jeugdzorg waarbij samenwerking met de bureau's Jeugdzorg, GGD, welzijnsorganisaties en medusche zorg essentieel is. Afstemming hierbij is van belang.

Andere studiereizen