Leraar zijn in de toekomst » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Leraar zijn in de toekomst

De wereld verandert, het onderwijs verandert en de verwachtingen nemen steeds meer toe. Lerarenopleidingen hebben als taak om de beste leerkrachten op te leiden voor de toekomst. Een toekomst die deels nog onzeker en onbekend is.

Al zo lang er onderwijs is wordt er nagedacht over en gewerkt aan de maatschappelijke en emancipatoire functie van het onderwijs: kansen bieden tot professionele ontwikkeling en sociale stijging aan leerlingen en studenten uit alle lagen van de bevolking. De toegankelijkheid van het onderwijs voor alle kinderen is inmiddels bereikt.

Maar dat het huidige onderwijs niet op alle vlakken aansluit op de wereld van vandaag en morgen, daar is iedereen het ook grotendeels over eens. Maar hoe moet het dan wél? Wat is er nodig om in een snel veranderende wereld van punt A naar punt B te komen? En wie en wat zijn dan die leerkrachten die daar vorm aan moeten gaan geven?

Belgie

Belgie kent een traditie van goed opgeleide leraren. Het curriculum voor de lerarenopleiding is recent gewijzigd en in een nieuwe vorm gegoten. Hoe zal dat uitwerken om het vak aantrekkelijk te houden en te zorgen voor de beste leraar voor de klas.

Andere studiereizen