Lokaal bestuur en Publieke dienstverlening » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Lokaal bestuur en Publieke dienstverlening

In Denemarken kun je geen afspraak meer maken met een ambtenaar voor een nieuw paspoort of rijbewijs. Alle publieke dienstverlening is online en geautomatiseerd en 99% van alle Denen maken er met veel tevredenheid gebruik van. En de kosten voor de publieke dienstverlening, die zijn met 80% gedaald.

Denemarken heeft laten zien dat je door slim gebruik van ICT en online toepassingen je de dienstverlening kunt verbeteren en tegelijk de kosten omlaag kunt brengen. En van online diensten maken alle Denen gebruik. Het fabeltje dat dit voor ouderen een te grote drempel is, hebben de Denen ontkracht.

Deense gemeenten hebben veel taken

Denemarken heeft in 2007 een ingrijpende hervorming doorgevoerd van het overheidsbestuur. De provinciale bestuurslaag is er uit gehaald en de taken werden verdeeld tussen Rijk en Gemeenten. Gemeenten kregen dus meer taken en moesten hun 'bestuurskracht' aantonen. Het lokale besruur wordt uitgevoerd door gemeenten die bij veel taken (verplicht) regionaal samenwerking in vijf bestuurlijke regio's.

Gemeenten in Denemarken hebben een omvangrijk takenpakket. Bijna 60% van de gemeenten heeft tussen de 20 en 50 duizend inwoners. Ook kleinere en middelgrote gemeente blijken dus in staat om een goed dienstenpakket aan te bieden. Deense gemeenten zijn verantwoordelijk voor sociaal beleid, cultuur, locale zorg (uitgebreider dan in Nederland), kinderopvang, basisonderwijs, arbeidsmarkt, uitkeringen en pensioenen, lokale wegen, RO, milieu, natuur.

Een deel van de taken van de vroegere provincies zijn overgenomen door 5 regio’s waarbinnen gemeenten samenwerken. Het betreffen allemaal regionale taken, zoals (ziekenhuis)zorg, (gespecialiseerd) onderwijs, regionale OV bedrijven, ruimtelijke ordening, regionale economische ontwikkeling, milieu, veiligheid en hulpverlening. De regio’s zijn echter niet politiek maar administratief bestuurlijk en worden gefinancierd door de gemeenten zelf.

Deense gemeenten hebben dezelfde opdracht

Net als in Nederland is er in Denemarken een brede consensus dat veel taken op lokaal niveau thuishoren. Met de nodige eisen aan bestuurskracht en financieel beheer. Ook moesten Deense gemeenten vanaf 2015 goedkoper gaan werken. Er is dan ook flink geinvesteerd in de digitale dienstverlening en ICT. Het beschikbare budget voor de uitvoering van overheidstaken daalt dan ook geleidelijk.

Kleine gemeenten en hun bestuurskracht

In voorbereiding op de grote bestuurshervorming, is er discussie is geweest over de 'ideale' omvang van een gemeente, gerelateerd aan bestuurskracht en contact met de burger. Veel heel kleine gemeenten hebben gekozen voor herindeling. Op dit moment is 7 % van de gemeenten kleiner dan 20.000 inwoners en 35 % is groter dan 50.000 inwoners. De overige 60 % van de gemeenten heeft een inwonertal tussen de 20 en 50 duizend inwoners. Daarmee is er een opvallende overeenkomst tussen Deense en Nederlandse gemeenten als het gaat om het inwoneraantal.

Andere studiereizen