Lokale zorg, wonen en ondersteuning in Zweden » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Lokale zorg, wonen en ondersteuning in Zweden

Studiereis lokale zorg, wonen en ondersteuning

Tijdens deze studiereis staat de zorg en ondersteuning op lokaal niveau centraal. Het programma steekt breed in op de thema's zorg, ondersteuning en begeleiding, wonen, jeugd, OGGZ, technologie en de rol en positie van gemeenten en aanbieders. Er is veel overeenkomst in de wijze van organsiatie en uitvoering in Zweden en Nederland. Met als verschil dat de WMO in Zweden al in 1992 is gestart.

Waarom naar Zweden

Vanaf de jaren 90 zijn gemeenten in Zweden verantwoordelijk voor de lokale (jeugd)zorg en ondersteuning van mensen bij het zelfstandig wonen en participatie binnen de samenleving. De hervormingen hebben gezorgd voor een nieuwe kijk op de samenleving, de positie van de burger en ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven. Met meer aandacht voor preventie en signalering, samenwerking, keuzevrijheid, eigen kracht en gebruik van technologie en social media.

Vrijwel iedereen die ondersteuning nodig heeft - jong, oud, fysiek, mentaal of psychisch beperkt - woont zelfstandig of in kleinschalige woonvormen. Er zijn in Zweden geen grote instellingen meer voor wonen en zorg. Die zijn allemaal gesloten en getransformeerd naar diverse vormen van wonen in de buurt en wijk. Het aantal ziekenhuisbedden is gehalveerd toen het beleid werd ingevoerd dat gemeenten de kosten voor ziekenhuis opnames moesten betalen bij niet-medisch noodzeklijk opnames.

Blik in de toekomst

Het takenpakket van gemeenten beslaat nu alles wat de zorg en ondersteuning betreft van haar inwoners, letterlijk van de wieg tot het graf. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle (jeugd)zorg, begeleiding en ondersteuning aan hun inwoners die zelfstandig en in woongroepen leven. Ook de participatiewet is een taak van de Zweedse lokale overheid. Medische zorg valt onder de provincie en daar wordt intensief mee samengewerkt. 

Uit evaluaties blijkt dat de Zweden tevreden zijn hoe gemeenten de WMO uitvoeren. Maar ook in Zweden ervaren gemeenten een spanning tussen de vraag, de kosten en het beschikbare budget.

Technologie en social media. Utopie of ?

Zweden voert een stimulerend en krachtig beleid op het gebied van technologische innovatie. Assistent living/Domotica, E-health en Social Media zijjn niet meer weg te denken. De landelijke overheid heeft door de lancering van een nationale strategie deze ontwikkelingen een stimulans gegeven. En niet zonder gevolgen.

U kunt ervaren welke ontwikkelingen en toepassingen er zijn op het gebied van E-health, technologische ontwikkelingen en assistent living/domotica. Online toepassingen van zorg en ondersteuning en het gebruik van Social Media is geen utopie meer maar werkelijkheid. Een EPD waar 100 % van de zorg op is aangesloten, het maken van online afspraken en digitale ondersteuning is werkelijkheid. Zweden zet ook zwaar in op het gebruik van informatietechnologie in de praktijk.

Het NIS organiseert al vele jaren met veel succes studiereizen op thema’s rondom de lokale zorg en ondersteuning. Zoals de Wmo, (jeugd)gezondheidszorg, OGGZ, Welzijn en Cliëntondersteuning. Zowel studiereizen op maat als met open inschrijving. Ons netwerk is Zweden is zeer uitgebreid.

Andere studiereizen