Onderwijs, diversiteit en innovatie in Canada » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Onderwijs, diversiteit en innovatie in Canada

De toekomst is divers

Globalisering en internationalisering zorgt voor een samenleving die steeds diverser en pluriformer wordt. Een verscheidenheid aan culturen en tweetaligheid is geen uitzondering meer. Niet op straat en dus ook niet binnen het onderwijs. Hoe ontwikkel je dan het onderwijs van de toekomst en vergroot je de kansen voor alle kinderen.

Tijdens deze studiereis maken we kennis met de onderwijs innovaties in Canada. Een van de meest pluriforme en multiculturele landen van de wereld.

Kinderen en de toekomst

Van 3 t/m 10 november 2018 organiseert het Nederlands Instituut voor Studiereizen een studiereis naar Canada over innovatie en diversiteit binnen het onderwijs.

In Canada  - de bakermat van Michael Fullan -  is sprake van een vergaande vorm van diversiteit binnen het onderwijs. U ervaart hier echt op welke wijze scholen dit succesvol aanpakken.

Canada is net als Nederland een van de ondertekenaars van het 'Salamanca akkoord' dat het recht van ieder kind op onderwijs in een reguliere setting regelt. In Canada is daarbij gekozen voor een inclusief onderwijssysteem. Het begrip inclusief is in Canada overigens een breed begrip. ‘Equity and Inclusive Education’ wordt gelinkt aan het begrip Diversity en refereert aan religie, etnische achtergrond en geestelijke en/of lichamelijke beperkingen.

Waarom Canada

Canada is een van de meest diverse en multi culturele landen van de wereld. Het overgrote deel van de 35 miljoen Canadezen komen uit vrijwel alle werelddelen. Canada is een van de meest stabiele landen van de wereld met een goed opgeleide bevolking en vooruistrevende ideeën als het gaat om gelijkheid en gelijkwaardigheid. Binnen het onderwijs is de focus op kansengelijkheid, individuele ontplooïng en talentontwikkeling.

Deze studiereis vindt plaats in de provincie Britisch Columbia aan de westkust van Canada. Werkbezoeken vinden plaats in Vancouver en regio. Maar natuurlijk vergeten we ook de schoonheid van het land niet.

Greep uit het programma

  • Ontmoet beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders en leerkrachten uit de overheid, universiteit, beroepsorganisaties en het onderwijs
  • Bezoeken in kleinere groepen aan gevarieerde scholen die hun eigen invulling geven aan diversitreit en innovatie
  • Wissel kennis en ervaringen uit tijdens een unieke workshop
  • Discussie en dialoog met bestuurders, coördinatoren en met leerkrachten over onderwijs ontwikkeling. Waarom doen ze het en waar lopen ze tegen aan.
  • Ontdek hoe scholing en vorming van docenten en leerkrachten invulling krijgt.
  • Wat is de rol van het ministerie,ouders en het schoolbestuur ?
  • Hoe krijgt de kwaliteitszorg vorm en wie is daarvoor verantwoordelijk ?
  • Met welke problemen (financieel, inhoudelijk, bouwkundig) worden de scholen geconfronteerd en hoe wordt dat dan opgelost ?
  • Reflecteer met collega reisgenoten over de opgedane kennis en ervaringen en bespreek met elkaar hoe dit in Nederland vorm kan krijgen.

Andere studiereizen