Onderwijsreis naar Finland » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Onderwijsreis naar Finland

Finland wordt genoemd als het met afstand beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ en ‘concurrentie’ tussen (privé)scholen lukt het ze om deze faam te verkrijgen. Wel door leerkrachten goed op te leiden, een grote mate van vrijheid te geven binnen het onderwijs en in te zetten op goed schoolleiderschap. Interessant genoeg om er dus te gaan kijken.

In april 2020 organiseert het Nederlands Instituut voor Studiereizen een inspirerende reis naar Finland. Tijdens deze studiereis die als maatwerkreis wordt ontwikkeld, worden interessante scholen bezocht, collega's binnen het onderwijs ontmoet en lessen bijgewoond. Op interactieve wijze wordt kennis gemaakt met het Finse onderwijs. 

Leraar populair vak

Dat beste taal- en rekenonderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekende hoogopgeleide leraren, voor basis- en voortgezet onderwijs. Studenten in Finland staan in de rij om leraar te mogen worden, veel meer dan er opleidingsplaatsen zijn. En toch zijn de salarissen er maar weinig hoger dan in Nederland.

Waar wel een verschil zit, is een lager aantal lesuren per week, niet te grote klassen en veel maatschappelijke waardering. Het curriculum geeft wel duidelijk eindtermen aan maar biedt scholen en leerkrachten veel ruimte om deze in te vullen.

De Finse scholen zijn ‘inclusief’ en daarmee vrijwel volledig toegankelijk voor kinderen met (leer- en andere) beperkingen. Er zijn in Finland wel scholen voor speciaal onderwijs, maar lang niet zo veel als in Nederland.

Het Kiva anti-pest programma is zeer effectief en inmiddels 'wereldberoemd'.

Het onderwijs (beleid) wordt bepaald door mensen die zelf uit het onderwijs afkomstig zijn. Net als in Singapore, dat net als Finland tot de landen met het beste onderwijs hoort.

Waarom naar Finland

Er zijn al vele theorien geschreven over de voordelen van het Finse schoolsysteem. Pashi Sahlberg schreef er ook over in zijn boek "Finnish Lessons". En allemaal raken ze een aantal herkenbare punten die leerkrachten en ouders in Nederland ook belangrijk vinden. Maar het in Finland toch kennelijk beter lukt om deze in de praktijk te realiseren.

  • Docenten en leerlingen blijven langer bij elkaar. De eerste drie jaar hebben de leerlingen dezelfde docent. Waardoor gerichte individuele benadering beter mogelijk is.
  • Differentiatie; Wat er in zit moet er ook uit. Dat betekent extra aandacht voor minder getalenteerde leerlingen en extra uitdaging voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben.
  • Gepersonaliseerde toetsen; Finland kent geen centrale examens maar wel toetsmomenten. Cijfers of punten zijn bij wet verboden. De toets is voor de docent een middel om de ontwikkeling van de leerling te meten. Leerlingen worden getoetst op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen.
  • Keuzevrijheid; Leren over iets dat je interesse heeft werkt motiverend. Personalized learning op Finse scholen betekent dan ook meer keuze voor de leerling.
  • Een open sfeer; Door de vaak kleine scholen heerst er op Finse scholen een informele sfeer. De verhouding tussen leerlingen en docenten is heel open.

Andere studiereizen