Participatie en Diversiteit op de arbeidsmarkt » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Participatie en Diversiteit op de arbeidsmarkt

Participatie op de arbeidsmarkt werkt

Diversity is een sleutelbegrip in de Verenigde Staten en de werkloosheid onder mensen met een arbeidsbeperking is opvallend lager. Participatie en een plek voor iedereen op de arbeidsmarkt is dus geen illusie. Ontmoet Amerikaanse ondernemers, werkgevers en de overheid, luister naar ze en laat u inspireren.

Van 26 september t/m 1 oktober 2015 reist een nieuwsgierige groep vanuit werkgevers, overheid, consultants en werknemers naar de Verenigde Staten. Zij gaan op zoek naar de geheimen van diversiteit op de Amerikaanse arbeidsmarkt. En u kunt aan dit interessante en inspirerende bezoek deelnemen!

Een interessant bezoek aan de VS

De reis naar de VS is een combinatie van enkele werkbezoeken en deelname aan de nationale vierdaagse conferentie van de USBLN in Austin, Texas. De US Business Leadership Network is een nationale organisatie van meer dan 5000 bedrijven uit heel de VS met als focus Diversity and Inclusion. Bij de USBLN zijn zowel grote nationaal bedrijven (met soms meer dan 100.000 werknemers) als het MKB aangesloten. Het is die mix die de USBLN zo interessant maakt. U ontmoet tijdens het congres dus letterlijk werkgevers en overheden uit de hele Verenigde Staten.

Diversity is het sleutelwoord in de VS. Binnen de overheid en bij werkgevers. De Amerikanen zijn zich ervan bewust dat ze leven in een pluriforme samenleving en erkennen de noodzaak dit overal terug te zien. Tijdens dit bezoek leert u hoe de VS mensen met significant barriers to employment succesvol naar regulier werk begeleiden. U ontmoet ondernemers, CEO’s en Business executives van grote en kleinere Amerikaanse bedrijven, vertegenwoordigers van de overheid en ontdekt hoe in de VS de samenwerking overheid - bedrijfsleven plaatsvindt.

De VS is een verzameling van staten met ieder een eigen cultuur, werkwijze en geschiedenis. Er is niet één manier van werken maar wel een nationaal programma. Hoe wordt dat vertaald in stateprograms en wie bewaakt de resultaten.? Want zonder resultaten geen middelen. En zonder middelen geen programma.

Het Nederlands Instituut voor Studiereizen (NIS) organiseert deze studiereis in samenwerking met De Normaalste zaak, Startfoundation en het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD) en speelt hiermee in op de participatiewet en de hervorming van de arbeidsmarkt waarbij ook voor mensen met een beperking een plek is.

En Diversiteit loont

Diversity is een sleutelbegrip in de Verenigde Staten. Voor werkgevers is dit een business case geworden. Naast imagovoordelen levert diversity ook omzet op. Ontmoet Amerikaanse ondernemers, luister naar ze en laat u inspireren.

Dankzij een slimme aanpak, een strak programma en goede samenwerking tussen overheid en werkgevers, hebben de VS ervoor gezorgd dat alle burgers gelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben. Mensen met beperkingen, Wajongers, ouderen, ex- gede-tineerden en andere ‘moeilijk plaatsbaren’ vinden steeds sneller een reguliere baan. Dit biedt niet alleen voordelen voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever.

Het zijn zeker geen uitzichtloze banen. 80% werkt na een jaar nog bij dezelfde werkgever. En het uitgangspunt “from low income to low income is no perspective”, geeft kraakhelder aan waar men naar streeft: een duurzame arbeidsmarkt die loont.

En het werkt. De werkloosheid onder mensen met een handicap & beperking in de VS is aanmerkelijk lager dan de 16% in Nederland.

Ontdek dat er veel kan en mogelijk is. U ontmoet CEO’s van belangrijke bedrijven in de VS en vertegenwoordigers van de overheid en organisaties die het participatiebe-leid uitvoeren, leer van hun aanpak en zie de resultaten. Met zo min mogelijk regels, eenvoudige procedures en slimme ‘ tools’. En dit alles tegen beperkte kosten.

Waarom naar de VS

Dit jaar viert de VS dat 25 jaar geleden de ADA (Americans with Disabilities Act) is ingevoerd. Met deze wet hebben alle burgers gelijke kansen gekregen, ook op de arbeidsmarkt. En dat was niet zonder succes. Mensen met een arbeidsbeperking vinden steeds sneller een reguliere baan. Gemiddeld is er 3-6 maanden nodig om iemand naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Een reguliere arbeidsplaats wel te verstaan. Er zijn dan ook steeds minder ‘sheltered workplaces’ (sociale werkplaatsen) en in sommige staten bestaan deze al niet meer. Een plek op de reguliere arbeidsmarkt lukt steeds beter en ook deze werknemers willen een gewone baan in een gewoon bedrijf. En het werkt.

Er is sprake van een integrale benadering. Training, assesment, begeleiding en (re)integratie vindt plaats vanuit één programma voor workforce development. De sociale uitkering gaat via hetzelfde programma, dus één loket. In de VS is er een relatie tussen een sociale uitkering en de deelname aan een (re)integratieproject.

En richt men zich op ‘de krenten uit de pap’? No way! In the VS zijn eerst de ‘moeilijkste’ gevallen op de wachtlijsten aan de beurt. Mensen met handicaps, beperkingen, afgebroken opleiding, slechte taalvaardigheid, jongeren en ouderen, ex-gedetineerden en andere ‘moeilijk plaatsbare’ mensen. En lukt het niet in één keer, dan gaat de begeleiding verder zonder extra vergoeding.

Omdat ‘voorkomen beter is dan genezen’ is de focus sterk gericht op jong gehandicapten. Al tijdens de middelbare school worden zij begeleid bij hun school- en beroepskeuze. Om hen bewust te maken van hun mogelijkheden en kansen voor later te vergroten. U maakt tijdens het congres kennis met de succesvolle aanpak van de begeleiding van jongeren en studenten.

Lees meer

Andere studiereizen