Schotland: Curriculum for Excellence » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Schotland: Curriculum for Excellence

In 1998 kreeg Schotland meer zelfbestuur en de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen onderwijs. Het bleek de start voor het nadenken over de toekomst voor het Schotse onderwijs. Naast de aandacht voor het onderwijs speelt het curriculum ook in op thema’s als emancipatie, welzijn en gezondheid.

Closing the gap

In Schotland zijn de maatschappelijke problemen die bekend zijn van Engeland, ministens zo aanwezig. De verschillen in onderwijskwaliteit tussen de hogere en lagere sociaaleconomische problemen waren gigantisch. Closing the gap was dan ook een belangrijk doel. Leerkrachten vroegen ook meer autonomie en een onderwijssysteem dat leerlingen beter zou voorbereiden op de toekomst. En met meer ruimte voor ICT, samenleving en ouders.

Tot slot kampt Schotland met grote gezondheidsproblemen onder de jeugd. Zoals overgewicht, alcohol en drugsgebruik en een zeer hoog percentage tienerzwangerschappen (Met ca 2,5% is dat vijf keer het Nederlandse cijfer).

Holistische benadering

Vanaf het begin zijn leraren actief betrokken geweest bij het vormgeven van het curriculum. De ontwikkelteams van de ervaringen en leeruitkomsten bestonden voor een groot deel uit leraren. Met hun kennis van effectieve benaderingen uit de Schotse context en daarbuiten, en door gebruik te maken van onderzoek en internationale bronnen, hadden zij een sterke bijdrage aan het ontwikkelproces. Hiermee heeft Schotland eenzelfde aanpak als bijvoorbeeld Finland.

Het Schotse Curriculum for Excellence (CfE) richt zich op leerlingen van 3 tot en met 18 jaar. Het is een breed curriculum dat zich richt op leren, leven en werken. Het curriculum omvat alle ervaringen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Samenvattend stelt het CfE dat ‘Het 3-18 curriculum een voorwaarts gericht, samenhangend curriculum is dat Schotse kinderen en jongeren toerust met de kennis, vaardigheden en attitudes die zij nodig hebben voor leven in de 21e eeuw.’

Er worden vier hoofddoelen benoemd waar leerlingen in het onderwijs voor worden opgeleid. Deze  vormen het hart van het curriculum. Het gaat erom leerlingen te vormen tot succesvolle lerenden, personen met zelfvertrouwen, verantwoordelijke burgers en effectieve participanten.

Inspirerend en leerzaam

Deze reis is een bron van inspiratie voor de individuele leerkracht en het hele team. Het geeft niet alleen inzicht in een andere succesvolle benadering van het onderwijs en het kind maar minstens zo belangrijk is de onderlinge reflectie binnen het team en tussen de leerkrachten.

Andere studiereizen