De samenleving als krachtig netwerk » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

De samenleving als krachtig netwerk

Lokale overheden in Nederland zijn sinds de invoering van de Wmo in 2007 en vanaf 2015 met de 3D in brede zin verantwoordelijk voor regie en organisatie van de sociale-, maatschappelijke ondersteuning en de basisgezondheid(zorg) van haar inwoners. Belangrijk binnen deze taakstelling is de vraag wie is waarvoor verantwoordelijk, wanneer en waarom.

Het raakt direct de rolverdeling tussen overheid, burger en de gouvernementele en non gouvernementele organisaties. Waarbij begrippen als ‘eigen kracht’, ‘zelf organiserend vermogen’ en ‘niemand valt tussen wal en schip’ weergeven dat overlaten en overnemen niet los gezien kunnen worden van de verantwoordelijk die overheid en burger voor elkaar hebben.

Bij deze paradigmashift komt ook het begrip legitimatie om de hoek kijken. Wanneer is de overheid aan zet en wanneer de burger (al dan niet in georganiseerd verband).

Vanuit deze vraagstelling wordt een studiereis naar (Greater) Manchester georganiseerd. Om te ervaren hoe de lokale overheid dáár soms als inspirator en aanjager aan de basis heeft gestaan van lokale initiatieven. Zonder nadrukkelijk altijd het voortouw te nemen met wel met als streven minder schotten en een meer integrale benadering.

Manchester geldt al jaren als een van de voorbeelden van een geslaagde transitie naar een samenleving waar eigen kracht, co-creatie en lokale eigenaarschap kernbegrippen zijn.

GGD doet in gezondheid maar is er voor mensen

Vanaf 2015 ziet de wereld er voor gemeenten er weer een beetje anders uit. En dat geldt ook voor de GGD als publieke gezondheidsdienst. Het begrip gezondheid en gezondheidszorg is al lang niet meer beperkt tot medisch gerichte taken maar is een draaischijf van taken en verantwoordelijkheden rondom de begrippen leven, wonen, participeren en welbevinden. De GGD als publieke en gemeentelijke dienst moet daar actief een visie en strategie op ontwikkelen en in staat zijn om te monitoren, te onderzoeken en analyseren en daar waar nodig preventief en gericht te interveniëren.

De rol en positie van de GGD verandert dan ook. Medische -, sociale – en maatschappelijke zorg liggen niet alleen in elkaars verlengde, ze beïnvloeden elkaar ook. De kwetsbaarheid van burgers heeft een directe relatie met een combinatie van sociale en medische problematiek en dus met de ondersteuningsvraag. De gemeenten beschikken als 'eigenaar' van de GGD over veel expertise en kunnen deze dan ook inzetten in het sociale domein.

Andere studiereizen