Zwitserland: een beter en slimmer OV » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Zwitserland: een beter en slimmer OV

In Nederland is het aantal files ca vier maal zo groot dan in Zwitserland. Ondanks dat Zwitsers meer reizen dan Nederlanders. Zwitsers reizen vaker met het openbaar vervoer dan per auto.

Auto goedkoper en OV duurder

Het woon-werk- en het zakelijk verkeer vindt in Nederland, ondanks het hoge fietsgebruik, meer per auto plaats dan in Zwitserland. Het kostenaspect speelt daarbij kennelijk geen rol. Het autobezit en –gebruik is in Zwitserland goedkoper dan in Nederland terwijl de OV tarieven juist hoger liggen.

In 1987 besloot Zwitserland een integraal plan voor het OV te ontwikkelen. Stedelijke en regionale netten werden met elkaar verbonden. Binnen enkele jaren was de reizigersgroei op 50% uitgekomen en groeide het railverkeer sneller dan het autoverkeer. Prognoses leverden steeds ‘onderschattingen’ op en nog nooit reisden in Zwitserland zoveel reizigers als nu. Overigens heeft niet Nederland het dichtstbereden spoornetwerk, maar Zwitserland. Nederland is derde op die lijst.

Andere studiereizen