Medewerkers » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Medewerkers

Medewerkers

Al onze studiereizen worden begeleid door ervaren en op het thema inhoudelijk deskundige mensen die de Nederlandse én buitenlandse situatie ter plekke kennen en een verbinding kunnen maken. Wij beschikken over een breed netwerk van professionals en specialisten met verschillende achtergrond en vakgebieden. Wij werken niet met buitenlandse studiebegeleiders die de Nederlandse situatie niet kennen.
 

Kees de Zeeuw

Directeur/eigenaar van de IGI adviesgroep.

Werkte na zijn studie Klinische Neurofysiologie in Leiden in verschillende management- en directiefuncties binnen de gezondheidszorg. Was van 1993 tot medio 1998 voorzitter van de Raad van Bestuur van een geprivatiseerde maatschappelijke onderneming. Behaalde in 1995 zijn Masterdegree in Strategisch Management aan de Universiteit van Utrecht.
Heeft sinds 1998 als project- en interimmanager diverse management- en directiefuncties bekleed binnen de gezondheidszorg, maatschappelijke, publieke en publiek--private sector. Organiseert sinds 1998 studiereizen op uiteenlopende thema's.
 

Jossy Res

Studeerde Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht met bijvakken Filosofie en Wetenschaps-journalistiek. Na het behalen van haar doctoraat vertrok zij naar Frankrijk om daar een leven op te bouwen. Is een internationale carrière begonnen waarbij zij voor zowel een Nederlandse als een Franse onderneming heeft gewerkt. Werkt als journaliste op freelance basis. Met een Master Internationale Handel en Toegepaste Talen heeft zij zich in drie talen verdiept in intercultureel management, exportmarketing en strategie. Geeft voor het Nederlands Instituut voor Studiereizen vorm aan studiereizen naar Frankrijk.
 

Maurice Houben

Directeur primair onderwijs sinds 2000. Studeerde aan de PABO in Heerlen en is daarna werkzaam geweest op een aantal scholen in het zuiden van Nederland. Hij heeft zich gespecialiseerd op management en schoolleiding door de opleiding bij Magistrum. Verdere specialisatie heeft plaatsgevonden door de master opleiding Master in Leadership and Education. Houben geeft op integrale wijze leiding aan complexe schoolsituaties en staat te boek als bruggenbouwer en dan met name voor de vorming van brede scholen. Houben is een groot voorstander van inclusief- of passend onderwijs met de juiste financiële middelen. Geeft voor het Nederlands Instituut voor Studiereizen als freelancer vorm aan studiereizen met een integraal karakter.
 

Kjell-Erik Bugge

Studeerde organische chemie aan de universiteit van Oslo (Noorwegen). Geldt als expert in integrale visieontwikkeling en procesmanagement bij bedrijventerreinen. Als senior docent/onderzoeker verbonden aan de academie voor ruimtelijke ontwikkeling. Vertegenwoordigde Nederland in een Europees project dat zich richtte op het verbeteren van het management en besluitvormingsproces bij revitalisering van industrieterreinen en het optimaliseren en beheersen van socio-economische en milieu-effecten van industrieterreinen in stedelijk gebied. Geeft voor het Nederlands Instituut voor Studiereizen vorm aan studiereizen op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.