Waarom naar de VS? » Nederlands Instituut Studiereizen
Inloggen

Login voor meer informatie over uw studiereis of werkbezoek

U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen. Heeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, neem dan contact met ons op. Na het inloggen komt u op de pagina van uw studiereis en/of werkbezoek.

Inloggen

Waarom naar de VS?

Dit jaar viert de VS dat 25 jaar geleden de ADA (Americans with Disabilities Act) is ingevoerd. Met deze wet hebben alle burgers gelijke kansen gekregen, ook op de arbeidsmarkt. En dat was niet zonder succes. Mensen met een arbeidsbeperking vinden steeds sneller een reguliere baan.

Gemiddeld is er 3-6 maanden nodig om iemand met een arbeidsbeperking naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Een reguliere arbeidsplaats wel te verstaan. Er zijn dan ook steeds minder ‘sheltered workplaces’ (sociale werkplaatsen) en in sommige staten bestaan deze al niet meer. Een plek op de reguliere arbeidsmarkt lukt steeds beter en ook deze werknemers willen een gewone baan in een gewoon bedrijf. En het werkt.

Zonder werkgevers geen werk

De rol van de werkgever is natuurlijk elementair in dit proces. Immers, zonder werkgevers geen werk. Aan alle (lokale) programma's zijn werkgevers direct betrokken, middels een ‘Business Advisory Council’, een adviesraad van en door lokale en regionale werkgevers. Zijn adviseren niet alleen maar zetten ook hun netwerk in. Hoe belangrijk dat is? Heel erg belangrijk zeggen de programmadirecteuren. Het besef dat diversiteit goed is voor je business neem je nu eenmaal eerder aan van een collega dan van de overheid.

En die werkgevers, die ontmoet u. U praat met ze en luistert naar ze. En zij luisteren naar u en vertellen u waarom het zo belangrijk is om gezamenlijk op te trekken. Voor de samenleving en voor hun eigen bedrijf. Want uiteindelijk is het ook bij de werkgevers ‘the bottom line’ die telt.

Niet alleen op lokaal niveau maken de werkgevers zich hard. Ook op nationaal niveau is er een sterk netwerk zoals de US Business Leadership Network. Een netwerk dat nauw samenwerkt met de chambers of commerce en waar meer dan 5000 nationwide en/of Multi state bedrijven bij zijn aangesloten. In vrijwel iedere staat is er een affiliatet network dat zich richt op de regionale werkgevers.
Het USBLN geeft zelf tools en informatie uit aan collega werkgevers op welke wijze Diversity vorm gegeven kan worden. Waarom, heel simpel: "It turns out that diversity is good for business. Employers who embrace diversity see the benefits in their bottom lines"

En zonder werknemers geen business....

‘Diversity’ is het sleutelwoord en in de VS voor werkgevers een business case geworden. U kijkt uw ogen uit en gelooft uw oren niet als u werkgevers daarover hoort praten. Diversity levert naast imago winst ook gewoon geld op. Met niet een paar procent medewerkers uit deze doelgroep, maar tot wel 40% van het personeelsbestand.

Werkgevers uit uiteenlopende ondernemingen zijn direct betrokken bij de programma's die 'moeilijk plaatsbare' werknemers naar de arbeidsmarkt begeleiden. En niet alleen in de dienstverlening of de administratieve sector. Ook de technische en civiele sector, distributie en transport, retail en de gezondheidszorg staan vooraan in de rij. En niet alleen grote bedrijven maar vooral ook het midden- en kleinbedrijf.

“From a strategic perspective, a diverse workforce that includes persons with disabilities is a major priority for HCSC. To help as many people as possible find quality, affordable health care, we must reach out to a more diverse population than ever before. That requires insights and strategies that can come only from a workforce that is equally diverse,” aldus Patricia Hemingway Hall, Chief Executive Officer HCSC, een van de toonaangevende zorgorganisaties in de VS.

In gezamenlijke campagnes vertellen overheid en werkgevers gezamenlijk zien wat er mogelijk is en het belang om hier al op jonge leeftijd mee te starten.

Een compleet programma

Tijdens dit zondermeer inspirerende bezoek combineert u werkbezoeken met de vierdaagse conferentie van de USBLN. Dit is het belangrijkste congres in de VS dat zich richt op de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt. Het wordt dan ook bezocht door vrijwel alle vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijfsleven. Niet alleen grote bedrijven maar ook het Midden en Kleinbedrijf. Natuurlijk ontbreken de lokale en federale overheid en de organisaties die de re-integratie en participatieprogramma's uitvoeren (zeg maar de Amerikaanse UWV's en Werkpleinen) niet op dit congres.

U maakt kennis met het 'workforce development' en ‘employment services’ zoals deze in de VS functioneren en ervaart hoe bedrijfsleven en overheid samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt. En ontdekt dat er veel kan en mogelijk is. Door een slimme aanpak en strak programma. Met zo weinig mogelijk regels, geen ingewikkelde procedures en goede en slimme “Tools”. En vooral doen waar je goed in bent. Het ‘consumer flow-model’ in Oregon is een voorbeeld hoe door samenwerking veel wordt bereikt. Tegen beperkte kosten, want veel geld hebben de Amerikanen ook niet meer.

U bezoekt de eerste dag van het programma bedrijven en ontmoet vertegenwoordigers van werkgevers, overheid en organisaties die de workforce development programma’s uitvoeren. U hoort hoe wet en regelgeving tot stand komt en wat de afzonderlijke rollen zijn. Aansluitend bent u VIP gast op de conferentie van de USBLN congres en ontmoet daar op één locatie heel de VS. Kortom, u krijgt een totaal beeld.

Na afloop van de studiereis heeft u de mogelijkheid langer te blijven in de VS in een stad of regio waar u altijd al naar toe heeft willen gaan. Alleen of samen met uw partner. Deze vliegt eventueel aan het einde van de week naar de VS.

Onze partners

NCD

Het NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) is de enige vereniging van, voor en door leiders en toezichthouders. Al weer sinds 1953. Leiders binnen organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Wat we doen en laten raakt iedereen. Verantwoordelijkheid begint bij onszelf. ‘Dare to Care' en 'Dare to Share' zijn actuele thema's die binnen de NCD aan de orde zijn. www.ncd.nl

De Normaalste zaak; Inclusief ondernemen, gewoon beter voor iedereen.

De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ noemen we dat. Optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. www.denormaalstezaak.nl

Startfoundation; Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ook willen we drempels wegnemen die daar voor hen liggen. We investeren in projecten en bedrijven die dat mede mogelijk maken. Zodat banen ook voor onze doelgroepen onder handbereik komen.
www.startfoundation.nl